E-mailExport ICS

Generalforsamling 2018

Arrangementoplysninger

Arrangement:
Generalforsamling 2018
Dato:
08.02.2018
15:30
Hvor:
Hotel Scandic Odense - Odense,
Kategori:
Afholdte arrangementer

Beskrivelse

Generalforsamling 2018 i Erhvervsklub Fyn

Torsdag den 8. februar 2018 - kl. 15.30 – 18:30

Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense  

 

Klik her for at få Jonathan Løws præsentation om DISRUPTION.

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent v/formand Carsten Rosendal

2 Formandens beretning v/ Carsten Rosendal

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ kasserer Steen Virkelyst

4 Budget for indeværende kalenderår v/ kasserer Steen Virkelyst

5 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 • Forslag til vedtægtsændringer fremsendes i forbindelse med den formelle indkaldelse

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • På valg er:
  • Jens Løvstrøm - (modtager genvalg)
  • Helle Schroll - (modtager genvalg)
  • Stina Løndahl Henriksen - (modtager genvalg)
 • Udtræder:
  • John Richter Hansen
  • Rikke Harmuth Hegnby
 • Valg/kandidater:
  • John Pedersen, Finansdirektør, Interacoustics (bestyrelsens forslag)
  • Birger Sørensen, Adm. Direktør, Roll-o-Matic A/S (bestyrelsens forslag)

7 Valg af revisor

 • Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Axel Gram I/S.

8 Indkomne forslag

 • Skal være formanden i hænde senest den 15. januar, jf. vedtægterne.

9 Aktivitetsplan for det kommende år v/formand Carsten Rosendal

10 Fastlæggelse af kontingent for 2019

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. + moms.

11 Eventuelt

………………………………………………………………………

Traditionen tro er der efter generalforsamlingen et gæste-indlæg.

I år er det Jonathan Løw, der vil gøre os skarpe på disruption. Foredraget gør disruption jordnært og handlingsorienteret samt stiller skarpt på både fordele og fordomme ved ét af de mest hypede begreber i denne tid...

Dette får vi med hjem:

 • En forståelse af hvad disruption IKKE er (eksempelvis Uber og Tesla)
 • En forståelse af hvad disruption rent faktisk er (eksempelvix Netflix og Airbnb)
 • Konkrete værktøjer og cases der nemt kan omsættes i hverdagen (dvs. mindre Apple og Google og mere nede på jorden eksempler)
 • Indsigt i Clayton Christensens "disruptive innovation"-model og tankegang
 • En gratis e-bogs udgave af Jonathan Løws bestseller Listen Louder, der indtil videre er solgt i over 15.000 ex. 

Der sluttes af med et let traktement - samt networking.

Jeg vil gerne tilmeldes Generalforsamling 2018.

Udfyld venligst nedenstående med dit firmanavn og dit navn, mobilnummer og e-mail adresse.

Deltager flere personer fra firmaet, tilføj da navnene på disse i felterne "Deltager Navn 2" til "Deltager Navn 5”.

Du har også mulighed for at invitere en gæstevirksomhed med til arrangementet. I så fald anfør gæstevirksomhedens navn og navnet på virksomhedens repræsentant i felterne nederst.
Lukket for tilmelding! Du kan registrere dig på venteliste

Jeg vil gerne skrives på venteliste til Generalforsamling 2018.

Der skal udfyldes og sendes en tilmelding pr. deltager. Hvis der er flere deltagere skal der sendes flere tilmeldinger.

Sted

Location:
Hotel Scandic Odense - Hjemmeside
Gade:
Hvidkærvej 25
Postnummer:
5250
By:
Odense

Klubbens medlemmer
Her kan du se en liste over Erhvervsklub Fyns medlemmer.

Kommende arrangementer
Hold dig opdateret om klubbens fremtidige arrangementer her.

Bliv medlem
Vil du være medlem af Erhvervsklub Fyn, kan du tilmelde dig her.

Medlemskalender
Se en oversigt over arrangementer arrangeret af vores medlemmer.